Výměna autobaterie

Demontáž baterie

Informujte se v servisu, zda odpojení baterie nezpůsobí ztrátu paměti některých funkcí elektroniky, nebo zda se řídící jednotka např. nepřepne do nouzového režimu. Počítejte s tím, že odpojením baterie nebude fungovat centrální zamykání.

Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojujeme až nakonec.

  1. vypněte motor a všechny spotřebiče
  2. zamezte zkratům, používejte izolované nářadí
  3. autobaterii neotáčejte vzhůru nohama ani extrémně nenaklánějte vzhledem k tekutému "žíravému" obsahu
  4. chraňte si oči a kůži

Montáž baterie

  1. dobře očistěte místo pro uložení baterie
  2. baterii řádně upevněte, ale dbejte, aby nedošlo k deformaci a poškození nádoby baterie
  3. póly a svorky očistěte, ale nepoškrábejte a nepoškoďte ostrým nářadím: svorky musí být nepoškozené
  4. zapojte nekostřený (nejčastěji +) pól
  5. zapojte kostřený (nejčastěji -) pól
  6. připojovací svorky řádně dotáhněte
  7. póly a svorky zlehka namažte kyselinovzdorným tukem