Sběr a recyklace baterií

Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné je ekologicky likvidovat. TUTR ekologický program nabízí svým zákazníkům sběr opotřebovaných akumulátorů včetně nebezpečného elektrolytu a to zcela bezplatně. Přivezte nám Váš starý akumulátor a ostatní nechte na nás. Baterii ekologicky zlikvidujeme. Na přání Vám vystavíme doklad o převzetí akumulátoru k odborné likvidaci.