Technologie baterií

Kyselinové akumulátory

Akumulátory se zaplavenými elektrodami tzv. kyselinové – elektrolyt je volně nalitá kapalina mezi elektrodami

Bezúdržbové akumulátory

Valve Regulated Lead Acid batteries

VRLA z anglického Valve Regulated Lead Acid batteries – ventilem řízené olověné akumulátory; jde o označení zapouzdřených akumulátorů se zamezením ztrát elektrolytu

Absorbent Glass Mat

AGM (zkratka z angl. Absorbent Glass Mat) je typ olověného VRLA akumulátoru, ve kterém je elektrolyt (kyselina sírová o atypické hustotě 1,3 g/cm³ oproti běžným 1,28 g/cm³) nasáknut do netkané textilie ze skelného vlákna.

Elektrody jsou nejčastěji podobně jako u klasického olověného akumulátoru obdélníkového tvaru, vyrábějí se ovšem i válcovité akumulátory tvarem připomínající klasické „tužkové baterie“.

Výhody
  • Levná a jednoduchá výroba
  • Vyspělá a dobře zvládnutá technologie výroby
  • Velmi nízké samovybíjení (1–3% za měsíc)
  • Schopnost dodat vysoké proudy
  • Jednoduché nabíjení-stačí zdroj konstantního napětí s omezením proudu a články mohou být připojeny libovolně dlouho.
Nevýhody
  • Špatný poměr kapacity k hmotnosti – nevhodné pro mobilní použití
  • Nesmí být skladovány ve vybitém stavu, napětí by nemělo klesnout pod 2,1 V/článek
  • Poskytují pouze malý počet úplných vybíjecích cyklů (cca 200) – vhodné pro záložní napájení, kdy je potřeba jen občasné vybíjení.
  • Oxid olovičitý v nich obsažený je jedovatý, což je činí nebezpečnými pro životní prostředí.

Gelové akumulátory

Gelový akumulátor je typ olověného VRLA akumulátoru s elektrolytem ztuženým ve formě gelu; kyselina sírová je smíchána s velmi jemným skelným práškem s částicemi asi setiny velikosti cementového prachu, což způsobí zgelovatění elektrolytu.

Na rozdíl od klasického akumulátoru se zaplavenými elektrodami, ovšem stejně jako u akumulátoru AGM, je možné jej provozovat v jakékoliv poloze díky nekapalné povaze elektrolytu.

Chemicky jsou totožné s klasickými akumulátory, ale antimon v elektrodách je nahrazen vápníkem, což způsobí i snížení vývinu plynů v baterii.