Startovací vs. záložní baterie

Startovací baterie

Olověné baterie určené pro startování nejsou navržené pro hluboké vybití – mají velký počet tenkých elektrod kvůli co největší ploše a tím co největšímu proudu, ale hlubokým vybitím mohou být snadno poškozeny.

Opakované hluboké vybití způsobí ztrátu kapacity. Startovací baterie se skladují odpojené a měly by se pravidelně dobíjet podle doporučení výrobce (např. každé 3 měsíce), aby se předešlo sulfataci.

Záložní baterie

Speciální baterie navržené pro záložní systémy, sekundární napájení alarmů, ochranu počítačové techniky před výpadky primárního zdroje elektrické energie a ochranu dalších kritických systémů (např. protipožární ochrana, telekomunikace atd.).

Trakční baterie

Speciální baterie navržené pro hluboké vybití mnohem méně podléhají opotřebení elektrod při vybíjení a nabíjení a používají se tam, kde se baterie pravidelně vybíjejí a nabíjejí – fotovoltaické systémy, golfová vozítka, automobily pro děti, elektromobily atd. Tyto baterie mají tlusté elektrody, které nejsou schopny dodat tak velký proud, jako startovací baterie, ale vydrží časté a hluboké vybíjení.