Údržba motobaterií

Údržba při provozu

Hladina elektrolytu: Kontrolujte pravidelně hladinu elektrolytu a udržujte ji na horní rysce (UPPER LEVEL). Doplnění hladiny elektrolytu se provádí jen destilovanou vodou před dobíjením, nebo alespoň hodinu před ukončením dobíjení. Hladina elektrolytu nesmí klesnout pod spodní rysku (LOWER LEVEL).

Pólové vývody a ostatní části: Udržujte akumulátor čistý od zbytků kyseliny, jinak bude ničit vše s čím přijde do kontaktu. Kontaminovaná místa opláchněte vodou a osušte. Elektrické spoje, vývody, šrouby a svorky očistěte drátěným kartáčem a ošetřete mazacím tukem. Kontrolujte průchodnost a čistotu odvětrávací hadičky.

Dobíjení: Akumulátor je vybíjen několika aspekty. Jednak samovybíjením (velikost je závislá na konstrukci akumulátoru a teplotě), elektrickým vybavením motocyklu (např. alarm), ale také častými krátkými jízdami, při kterých se nemůže opětovně nabít (jízdy do 20 až 30 km v závislosti na dobíjecí soustavě motocyklu). Nedobití způsobí poškození akumulátoru. Dobíjejte maximálně 1/10 jmenovité kapacity akumulátoru (např. 9Ah akumulátor dobíjet maximálně proudem 0,9A).

Sezónní provoz

Pokud je motocykl mimo provoz delší dobu, odpojte akumulátor od elektroinstalace motocyklu a dobijte dle potřeby.

Uskladnění: Když je motocykl mimo provoz déle jak tři měsíce, vyjměte akumulátor z motocyklu, dobijte ho (v případě potřeby dolijte destilovanou vodou) a uložte na chladné a suché místo mimo dosah dětí. Dobíjení musí být opakováno každé dva měsíce.